Vorig resultaat Volgend resultaat

Onze doelstellingen Inspelen op ontwikkelingen uit de omgeving

Onze strategische thema’s

Om onze doelstellingen te halen is de strategie van NS in 2014 herijkt. De focus van NS ligt de komende jaren op Nederland en op de verbetering van de operationele prestaties op het spoor. De reiziger staat op 1, 2 en 3 en gemiddeld goed is niet goed genoeg meer. De doelstellingen worden gerealiseerd via drie strategische thema’s met een achttal strategische initiatieven. In 2014 zijn binnen deze thema’s al diverse activiteiten, projecten en programma’s opgestart met meetbare doelstellingen. Ieder lid van de ExCo is verantwoordelijk voor de voortgang van een bepaald initiatief. Hierbij hanteren we het managementprincipe van Eenheid, Eenvoud en Eigenaarschap.

Thema: De reiziger staat op 1, 2 en 3. Iedere reiziger staat voor NS op elk moment van zijn reis voorop. Gemiddeld goed is niet goed genoeg meer. Initiatieven:

  • Gastvrijheid: Onze reizigers kunnen erop vertrouwen dat ze vriendelijk en professioneel geholpen worden doordat gastvrijheid in het DNA van alle medewerkers van NS zit.
  • Punctualiteit: Onze reizigers komen op tijd door verbetering van prestaties met specifieke aandacht voor 10 aandachttrajecten.
  • Vervoerscapaciteit: Onze reizigers zijn tevreden over hun plaats in de trein doordat wij heldere verwachtingen wekken die wij waarmaken.
  • Buitenland: Onze reizigers kunnen snel en comfortabel met de trein van en naar het buitenland door kwalitatief hoogstaand grensoverschrijdend vervoer.

Thema: We werken samen aan ´deur tot deur’. Samenwerking met OV-partners is van cruciaal belang om onze reiziger één reis te laten ervaren. Daarom werken we vanuit een open houding intensief samen met andere vervoeraanbieders, ProRail en overheden. Initiatieven:

  • Drempelloos reizen: Onze reizigers kunnen drempelloos reizen van deur tot deur door de OV-chipkaart en op elkaar afgestemde dienstregelingen door samenwerking met OV partners.
  • Reisinformatie: Alle reizigers kunnen erop vertrouwen altijd goed geïnformeerd te zijn hoe en wanneer ze op de bestemming aankomen door actuele informatie voor reizigers en NS medewerkers.
  • Stations: Onze reizigers genieten van voorzieningen van topkwaliteit op onze stations, waardoor zij hier prettig verblijven en hun tijd optimaal kunnen benutten.

Thema: Europa versterkt ons. De reiziger verdient de beste dienstverlening tegen de juiste prijs. Daarvoor doen we ervaring op in het buitenland, dat houdt ons scherp. Ons doel is in Europa te leren, geld te verdienen én voorbereid te zijn op mogelijke verdere liberalisering van de markt. Initiatief:

  • Onze reizigers krijgen een betere dienstverlening doordat we aantoonbaar van onze Europese activiteiten leren en er geld verdienen.