Vorig resultaat Volgend resultaat

Inspelen op ontwikkelingen uit de omgeving Beleving van de treinreis

Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie

Strategisch programma   Materieel thema   KPI   Doelstelling 2014   Bereikt in 2014   Status   Risico's

Beleving van de reis van deur tot deur 

 
  Complexiteit externe omgeving, internationale groeistrategie
Gastvrijheid   Klanttevredenheid1   Klantbeleving                
        Algemeen klantoordeel   76%   76%      
        RepTrack   53   53,5      
Reisinformatie/ drempelloos reizen   Drempelloos reizen1   Reisinformatie               Grote verstoringen
        % tijdig informatieverstrekking   74   79%      
        klantoordeel reisinformatie   --   61%        
Gastvrijheid   (sociale) veiligheid1   Sociale Veiligheid               Terreurbedreiging
        Veiligheidsgevoel van reizigers   87,50%   80%      
Gastvrijheid, drempelloos reizen   Toegankelijkheid1   Toegankelijkheid                
        Klantoordeel zitplaatsen   70%   75%      
Stations   (voorzieningen op) stations1   Stationsbeleving                
        Klantoordeel stations   58%   65%      
Alle   Duurzame mobiliteit1   Duurzame mobiliteit                
        Perceptie NS als duurzaam bedrijf   top 10 (2017)   15      

 

Maatschappelijke impact:

1  sociaaleconomisch 
2  milieu 

Strategisch programma   Materieel thema   KPI   Doelstelling 2014   Bereikt in 2014   Status   Risico's

Operationele prestaties

 
   Implementatie HSL-aanbod ICT Continuity
Punctualiteit   Punctualiteit1   Punctualiteit                
        % aankomstpunctualiteit   93%   95%      
        % reizigerspunctualiteit   90,50%   92%      
Gastvrijheid, vervoerscapaciteit       Bezettingsgraad                
    Toegankelijkheid1   Bezettingsgraad   99%   98,9%      
    Duurzame mobiliteit1   Bezettingsgraad dal   6%-punt stijging in vijf jaar, 2012: 28,4%   28,3%      
Vervoerscapaciteit, gastvrijheid   Klanttevredenheid1   Materieelonttrekking onderhoud   12%   12,6%     Materieeltekort
    Duurzame NS2   Duurzame bedrijfsvoering                
        Energie-efficientie tractie   72%   74%      
        Afvalreductie en recycling   17% minder afval, 60% hergebruik (2017)   4% minder tov 2012 en 32% hergebruik      
        Stiller vervoer   100% (2030)   95%      
    Inkoopbeleid1   Duurzaam inkopen   100% (2017)   50%        
Gastvrijheid       Spoorwegveiligheid               Veiligheidsincident
        Aantal rood sein passages   115   101      
    Transparantie1   Transparantie               Portfoliokeuzes
        Positie transparantiebenchmark   top 10   1e plaats      
Gastvrijheid   Aantrekkelijke werkgever1   Medewerkers               Arbeidsonrust
        Positie index beste werkgever   top 10 (2017)   16      
        LTIF ratio   3,8   3,3      
        Ziekteverzuim   4,90%   5%      

 

Maatschappelijke impact:

1  sociaaleconomisch 
2  milieu 

Strategisch programma   Materieel thema   KPI   Doelstelling 2014   Bereikt in 2014   Status   Risico's
Strategisch programma   Materieel thema   KPI   Doelstelling 2014   Bereikt in 2014   Status   Risico's

Risicomanagement

 
Alle   Risicomanagement1   Risicomanagement                
        Beheersing significante risico's   4x p.j. voortgangsrapportage   100%      

 

Strategisch programma   Materieel thema   KPI   Doelstelling 2014   Bereikt in 2014   Status   Risico's

Financiën 

Alle   Financiële positie1   Financiële positie                
        EBIT   155   321     Onvoldoende financiële positie
        ROI   7,0%   7,2%      
        Investeringen (in mln. euro's)   625   461      
        TOP besparingen (in mln. euro's)   36   23      

 

Maatschappelijke impact:

1  sociaaleconomisch 
2  milieu