Resultaten

Er zijn 14 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Verkorte winst- en verliesrekening

De opbrengsten in 2014 bedroegen € 4.144 miljoen. NS investeerde afgelopen jaar voor € 461 miljoen, vooral in treinen en stations. De winst over 2014...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Positie NS

De Staat is enig aandeelhouder van NS. De Staat als aandeelhouder van NS ziet er op toe dat het in staatsdeelnemingen geïnvesteerde maatschappelijke...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Rendement

De Staat als aandeelhouder ziet het als zijn kerntaak om de financiële waarde van NS te behouden.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Financiële positie

De robuustheid van de financiële positie van NS blijkt uit de structuur en de samenstelling van het aanwezige kapitaal, de beschikbare liquiditeiten en de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten bedroegen € 4.144 miljoen in 2014 ten opzichte van € 3.873 miljoen in 2013.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Bedrijfslasten

(in miljoenen euro’s)   2014   2013  € % € %Lonen en sociale...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Om al onze ambities waar te maken, is een gezonde financiële positie nodig. Investeringen moeten vervolgens ook leiden tot voldoende rendement om zo de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Netto financieringsresultaat

Het nettofinancieringsresultaat is een last van € 35 miljoen (2013: last van € 26 miljoen), vooral ten gevolge van oprenting van voorzieningen.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Winstbelastingen

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg 37% ten opzichte van 55% in 2013. Over 2014 was er een belastinglast van...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag