Vorig resultaat Volgend resultaat

Winstbelastingen Investeringen

Resultaat over de verslagperiode en winstbestemming

Over 2014 is een winst van € 180 miljoen gerealiseerd. In 2013 is een verlies behaald van € 43 miljoen. Voorgesteld wordt om een dividend uit te keren van € 48 miljoen euro, zijnde 35% van het cumulatieve resultaat over 2013 en 2014, en het resterende bedrag van € 132 miljoen aan de reserves toe te voegen.