Vorig resultaat Volgend resultaat

Webcare en klantenservice Toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking

Sociale veiligheid in treinen en op het station

De veiligheid van onze reizigers en medewerkers staat bij NS voorop. Het veiligheidsgevoel van klanten op stations en in de trein steeg in 2014: 80,2% geeft hiervoor een 7 of hoger, tegenover 79,5% in 2013. Hiermee is de veiligheidsbeleving bij de reiziger voor het derde jaar op rij gestegen. Ook het veiligheidsgevoel in de avonduren steeg op stations van 61,2 in 2013 naar 62,8 % in 2014 en in de trein van 69,2 in 2013 naar 70,1% in 2014. Wel deed zich helaas een aantal zeer vervelende incidenten met NS-medewerkers voor. NS veroordeelt deze verruwing ten zeerste. Met onder meer een publiekscampagne ‘Handen af van onze collega’s’ onderstreept NS dat we geweld en intimidatie van medewerkers niet tolereren. Veiligheid is een maatschappelijk probleem, dat NS alleen samen met justitie, politie, reizigers, vakbonden en andere ov-bedrijven kan aanpakken. We verwachten hierbij de steun van de maatschappij en de politiek. Het is voor ons onacceptabel dat medewerkers bedreigd of aangevallen worden.

De stijgingen van het veiligheidsgevoel zijn verder het gevolg van preventief toezicht en de gerichte inzet van Veiligheid- en Serviceteams. Ook kwam er meer cameratoezicht op stations en in treinen. De focus lag met name op het tegengaan van zwartrijden en de bestrijding van overlast en agressie. De ingebruikname van poortjes op het station leverde hier eveneens een bijdrage aan.

Veiligheid op stations gezamenlijk verbeteren

Sociale veiligheid is belangrijk voor de beleving van stations. Samen met ProRail hebben we bepaald hoe we de veiligheid voor reizigers in transferruimten kunnen verbeteren en hoe we dat gaan doen. Ook hebben we pilots uitgevoerd om veiligheid in winkels te vergroten.