Vorig resultaat Volgend resultaat

Verbeterde reisinformatie OV-fiets

Auto en fiets parkeren

14% van de treinreizigers kiest de auto voor de reis naar het station. Afgelopen jaar hebben we ruim 1.500 parkeerplaatsen gebouwd of verbeterd. Er zijn nu meer dan 9.000 betaalde parkeerplaatsen in stationsomgevingen en ruim 27.000 onbetaalde parkeerplaatsen op P+R-locaties. Sinds eind 2014 vervangt de nieuwe contactloze betaalwijze Dip & Go de Chipknip op de parkeerterreinen die Q-Park in opdracht van NS beheert.

Fiets

Een grote groep reizigers komt met de fiets naar het station. Zij kunnen gebruikmaken van zo’n 100.000 bewaakte stallingsplaatsen, 296.000 onbewaakte stallingsplaatsen en 16.000 fietskluizen bij de stations. De verwachting is dat het aantal fietsers de komende jaren blijft groeien. Dit vereist een kostenbewuste vorm van exploitatie van fietsenstallingen. Daarom zijn we in 2014 samen met gemeenten en ProRail gestart met een aantrekkelijk, nieuw klantaanbod waarmee we stallingsplekken effectief benutten. Het aanbod omvat onder meer 1 dag gratis stalling, digitale verwijzing naar vrije plekken en reizigers kunnen rekenen op hoogwaardige, uniforme uitstraling en gebruik van hun OV-chipkaart. Op de locaties Utrecht Jaarbeursplein en Breda Belcrum vinden inmiddels proeven met het nieuwe aanbod plaats. In 2015 vindt een evaluatie plaats met het ministerie van IenM.