Vorig resultaat Volgend resultaat

3 Internationale groeistrategie 5 Portfoliokeuzes

4 Infrastructuur

Omschrijving

Het risico dat de performance van ProRail en de investeringen in de spoorweginfrastructuur te weinig ruimte biedt voor de beoogde ontwikkelingen in dienstregeling, reizigerskilometers en de dagelijkse vervoerskwaliteit.

Toelichting

Indien de druk op overheidsuitgaven leidt tot onvoldoende financiële middelen voor beheer en instandhouding van de infrastructuur leidt het risico tot een lagere dagelijkse beschikbaarheid dan we nodig hebben voor een goede dienstverlening aan de reizigers. Op langere termijn betekenen beperkingen in investeringen dat benodigde verbeteringen en uitbreidingen van de spoorweginfrastructuur niet tijdig of helemaal niet worden gerealiseerd, met consequenties voor de beoogde ontwikkelingen in dienstregeling, reizigerskilometers en de dagelijkse vervoerskwaliteit.

Maatregelen

NS vertegenwoordigt de reizigersbelangen in de uitwerking van en besluitvorming over investeringen in de spoorweginfrastructuur. Dat doen we door vooraf op basis van klantonderzoek en reizigersprognoses de juiste klantgerichte ontwerpspecificaties aan te leveren. En door in samenwerking met ProRail te komen tot een optimale aanwending van beschikbare financiële middelen in de Rijksbegroting, zowel ten behoeve van de dagelijkse bedrijfsvoering, het ontwikkelingsprogramma Beter en meer als investeringen in spoorweginfrastructuur.

Restrisico

Als de afstemming niet optimaal lukt, bestaat het restrisico dat functionele tekortkomingen in de spoorweginfrastructuur leiden tot additionele exploitatiekosten voor vervoerders en dus ook NS. Zelfs als NS dat in het vervoerstarief mag doorberekenen, is dat niet goed voor de spoorbranche.