Vorig resultaat Volgend resultaat

7 Grote verstoringen 9 Arbeidsonrust

8 Materieeltekort

Omschrijving

Het risico dat NS Reizigers en NedTrain geen betrouwbare, stabiele materieelbeschikbaarheid behalen die aansluit bij de vervoersvraag en de benodigde samenstelling (Intercity, Sprinter, Hogesnelheid).

Toelichting

NS wil voldoende materieel beschikbaar hebben voor onze reizigers, iedere dag weer. We willen dat de reiziger realistische verwachtingen gaat krijgen én dat NS dagelijks gaat waarmaken wat we aanbieden. Daarbij willen we zo min mogelijk reserves aanhouden.

Het afgelopen jaar is de materieelbeschikbaarheid onder druk komen te staan, onder meer als gevolg van de keuze te stoppen met de Fyra/V250 -treinstellen waardoor reservecapaciteit ingezet wordt op de hogesnelheidslijn en daarnaast door een te hoge onttrekking van materieel voor onderhoud. Tevens wordt het Studenten OV-contract uitgebreid, waardoor in de toekomst nog meer treincapaciteit nodig is. Het tekort leidt op bepaalde trajecten tot overvolle treinen en het niet rijden volgens dienstregeling, en daardoor halen we ons beoogd klantoordeel zitplaatscapaciteit op bepaalde trajecten niet.

Maatregelen

  • Het vervoerscapaciteitbeleid wordt periodiek herijkt, door met scenario’s een expliciete afweging te maken tussen klantattractiviteit, uitvoerbaarheid en financiën;
  • De verwachtingen ten aanzien van de vervoerscapaciteit worden actief gemanaged bij het ministerie van IenM én bij de reizigers door transparante, heldere communicatie;
  • Elk half jaar actualiseren we de langetermijn-materieelprognose op basis van de mobiliteitsontwikkeling;
  • NS investeert versneld in materieel (Flirts);
  • Daarnaast lopen nog aanbestedingen voor de productie en aflevering van de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) en de Sprinter Nieuwe Generatie (SNG) die op langere termijn de materieelcapaciteit vergroten;
  • In de herfst zijn treinen planmatig verlengd; in de ochtendspits worden extra treinen ingezet; in de herfst en winter wordt de onttrekking van materieel geminimaliseerd door onder andere een meer uitgekiende werkverdeling over het jaar tussen Onderhoudsbedrijven en Servicebedrijven van NedTrain;
  • NS onderneemt diverse acties om structurele operationele verbeteringen en een grotere voorspelbaarheid van de materieelbeschikbaarheid te realiseren, zoals verbeteringen in de logistieke keten en het inrichten van een besturingsmodel voor vervoercapaciteit. Tevens gaan we onze analyses verbeteren door meer de bronoorzaken op te sporen;
  • Het gaan gebruiken van nieuwe, meer klantgerichte prestatie-indicatoren.

Restrisico

Ondanks de huidige druk op het materieelpark willen we de reiziger dagelijks van goed vervoer voorzien. Dit blijft de komende jaren een uitdaging aangezien verstoringen in de dienstregeling direct merkbaar zijn voor de reiziger. De beperkte reservecapaciteit biedt minder ruimte om bij verstoringen te corrigeren (zie ook risico Grote verstoringen).