Vorig resultaat Volgend resultaat

Zorg voor privacy Integraal verslag

Vooruitblik 2015

Bij publicatie van dit jaarverslag heeft NS de wittebroodsweken van de HRN-concessie 2015-2024 erop zitten. We staan voor de uitdagende en dankbare opdracht om de komende tien jaar het reizen per trein op het Nederlandse hoofdrailnet kwalitatief verder te verbeteren en aantrekkelijker te maken. We willen onze prestaties verhogen en gaan fors investeren in nieuwe treinen.

In 2014 hebben we onze strategie herijkt om de reiziger bij alles wat we doen op 1, 2 en 3 te zetten. Dat is geen papieren tijger. Onder acht strategische ’programma’s hangen tientallen projecten die de komende jaren moeten bijdragen aan het realiseren van onze missie: reizigers voelen zich verbonden door NS. We willen gastvrijer zijn met klantvriendelijkere medewerkers, ook door kantoormedewerkers enkele keren per jaar in te zetten als serviceverlener bij bijvoorbeeld grote werkzaamheden. Onder de noemer ‘gemiddeld goed is niet goed genoeg’ gaan we verder met de aanpak van volle treinen en verbetering van de reizigerspunctualiteit. We focussen op aandachttrajecten. Daarnaast willen we de reis van deur tot deur nog makkelijker maken, bijvoorbeeld met reisinformatie over de hele keten. We zetten ons in om de ambitieuze doelstellingen van de midtermreview van 2019 door de politiek te realiseren in 2017.

NS gaat door met het verbeteren van de sociale veiligheid en het tegengaan van zwartrijden. In 2015 zullen we daarom op steeds meer stations poortjes in gebruik nemen. In totaal zullen komende jaren zo’n tachtig stations daarvan worden voorzien. We zetten verdere stappen in het ‘vergroenen’ van het reizen per trein. In 2018 rijden alle treinen van NS op groene stroom. Komende jaren werken we daar stapsgewijs naar toe. En we starten met de uitrol van onze plannen voor stations: een gastheer/-vrouw, koffie, goede wc, beschutte en verwarmde wachtruimte, wifi, 24 uur gratis fietsparkeren en autoparkeermogelijkheden.

In 2015 zetten we in het buitenland forse stappen. Vanaf 1 april rijdt NS-dochter Abellio voor minimaal 7 jaar ScotRail: een concessie vergelijkbaar met die van hoofdrailnet in Nederland. We verwachten daar veel te kunnen leren.

Dat kunnen en willen we allemaal niet alleen doen, maar samen met partners en stakeholders. NS en ProRail moeten volgens afspraken met het ministerie van IenM beter met elkaar én met andere partijen in de spoor- en OV-sector gaan samenwerken. Het ministerie heeft verbeterprogramma’s vastgesteld die ProRail en NS samen gaan uitvoeren, zoals de aanpak van overlast door winterweer en de invoering van het Europese beveiligingssysteem ERTMS. Ook worden eisen waaraan ProRail en NS moeten voldoen beter op elkaar en op de concessies voor regionale vervoerders afgestemd. Dit allemaal met als doel om de reis van deur tot deur verder te verbeteren. NS pakt de handschoen graag op. Sterker, we hebben ‘m al aan. In 2014 zijn we al nauwer gaan samenwerken met andere partijen in het OV en zullen dat in het belang van de reiziger voortzetten. Ook zullen we waar mogelijk dienstregelingen op elkaar afstemmen.

NS heeft met enkele andere vervoerders jarenlang in de ontwikkelingen rondom de OV-chipkaart geïnvesteerd door TLS op te richten en daarvan aandeelhouder te zijn. Alle vervoerders hebben in 2014 afgesproken gezamenlijk toe te treden tot een nieuwe coöperatie die eigenaar wordt van TLS. De OV-chipkaart is overal ingevoerd en een nieuwe fase breekt aan waarbij intensieve betrokkenheid van alle vervoerders nodig is.

De nieuwe concessie stelt NS ook voor een financiële uitdaging: we investeren fors in nieuwe treinen en in renovatie van verouderd materieel terwijl we hogere concessieverplichtingen hebben én onze aandeelhouder een marktconform rendement van 7% op eigen vermogen verlangt. Door efficiënter te werken en duidelijke keuzes te maken, gaan we zorgen voor een optimale dienstverlening die gepaard gaat met een financieel gezonde bedrijfsvoering. Dat zal heel wat vragen van onze organisatie en medewerkers. Maar we streven ernaar dat er in 2019 bij de midterm-review door het ministerie van IenM een financieel gezond bedrijf staat dat zijn beloften aan de samenleving waarmaakt.