Verwijder uw selectie(s)

Resultaten

Er zijn 14 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 3.216 miljoen (2013: € 3.044 miljoen). De winst over de verslagperiode van € 180 miljoen is...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

TOP-programma

In 2012 heeft NS een benchmark laten uitvoeren naar de kwaliteit en kosten van de ondersteunende diensten van NS (Finance, IT, HR en Inkoop).

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Gebruik van maatschappelijke impactanalyse

NS wil de resultaten van de impactanalyse integreren in strategische besluitvorming en investeringsbeslissingen.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Belangrijkste inzichten maatschappelijke...

De maatschappelijke impactanalyse onderstreept het belang van onze rol in de Nederlandse samenleving als ov-aanbieder en geeft weer dat we op basis van onze...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

2 Financiële positie NS

Het risico dat de financiële positie van NS onvoldoende is om aan haar concessieverplichtingen en rendementseis van de aandeelhouder te kunnen voldoen.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag