Verwijder uw selectie(s)

Resultaten

Er zijn 13 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Voorwoord

Op 15 december 2014 zetten staatssecretaris Wilma Mansveld, ProRail-directeur Patrick Buck en ondergetekende op station Den Haag Hollands Spoor hun...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Scope

NS heeft begin 2014 haar strategie herijkt. De focus van NS ligt de komende jaren op de reiziger en zijn comfortabele reis van deur tot deur. Primair richt...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Verslag van de RvC

NS staat voor flinke uitdagingen, zowel operationeel met de nieuwe concessie als financieel: kosten besparen en resultaat verbeteren is noodzaak. De raad...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Wisselingen in RvB, ExCo en raad

In 2014 heeft Merel van Vroonhoven de overstap gemaakt naar de AFM. Per 1 april trad zij vrijwillig terug als directielid bij NS. Gedurende vierenhalf jaar...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Dialoog met onze stakeholders

Als maatschappelijk betrokken dienstverlener staat NS midden in de Nederlandse samenleving. NS is ‘van iedereen’. Overleg met en betrokkenheid van...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Stakeholderdialoog en materiële thema’s

NS bepaalt haar beleidsprioriteiten op basis van materialiteit: een afweging van belangen van stakeholders en de daadwerkelijke impact die NS kan hebben op...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Schema stakeholderdialoog

De stakeholdertabel vat de veelheid aan stakeholderdialogen van NS samen. De nummering verwijst naar de thema’s uit de materialiteitsmatrix.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Onze missie, visie en ambitie

Mensen willen zich vrij kunnen bewegen. Dat hoort bij onze samenleving en is een randvoorwaarde voor een groeiende economie. NS brengt mensen vooruit, maakt...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Onze doelstellingen

Om de ambitie van NS te realiseren heeft NS voor Nederland een aantal concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd die we in 2017 verwezenlijkt willen hebben.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag