Verwijder uw selectie(s)

Volgend resultaat

Scope

Voorwoord

Op 15 december 2014 zetten staatssecretaris Wilma Mansveld, ProRail-directeur Patrick Buck en ondergetekende op station Den Haag Hollands Spoor hun handtekening onder de beheer- en vervoerconcessie 2015-2024. ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS hebben heldere afspraken gemaakt hoe we gezamenlijk, en met andere vervoerders en OV-partners, elke OV-reiziger elke dag een goede ervaring willen bieden. De ondertekening vormde een mooie afsluiting van het jaar en een symbolische opstap naar 2015 en volgende jaren.

In dit jaarverslag leggen we met name verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders over het afgelopen jaar. In 2014 hebben we het fundament gelegd voor de komende concessieperiode. Om de beloftes aan de reiziger de komende 10 jaar te kunnen waarmaken, heeft NS haar strategie herijkt. We zetten de reiziger op 1, 2 en 3 in al onze processen en richten ons op een goede ervaring van álle reizigers in hun reis van deur tot deur. Met onze deur-deurstrategie spelen we ook in op de veranderende vraag naar openbaar vervoer. Onze activiteiten in het buitenland gebruiken we om van te leren, de ervaringen komen waar mogelijk ten dienste van de Nederlandse reizigers.

Ook introduceerden we de managementprincipes Eenheid, Eenvoud en Eigenaarschap die de leidraad vormen voor het dagelijkse werk van alle NS’ers. Om met de top van het bedrijf dichter op de operatie te zitten, integrale afwegingen te kunnen maken en slagvaardiger te opereren, hebben we in 2014 de besturing van het bedrijf aangepast: we werken sinds dit jaar met een Executive Committee met daarin naast de tweehoofdige raad van bestuur ook de directeuren van de bedrijfsonderdelen, HR en Communicatie & Strategie.

NS kijkt terug op een jaar waarin de resultaten als klanttevredenheid en punctualiteit gemiddeld gezien goed waren. Dat is mooi, maar tegelijkertijd richten we ons steeds meer op trajecten en stations waar het nog niet goed genoeg gaat. Bijvoorbeeld omdat de treinen te druk zijn of te vaak vertraging hebben. Daar zijn we transparant over en we vragen sinds afgelopen jaar ook reizigers zelf om hun feedback. Die kunnen ze geven via de app Reisplanner Xtra, wat ons weer informatie geeft voor (bij)sturing.

In 2014 bereikten we een mijlpaal met de OV-chipkaart: als eerste land ter wereld checken alle OV-reizigers in en uit. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we veel extra medewerkers ingezet op stations en bij de Klantenservice. Ander belangrijk moment was het groenestroomcontract dat NS namens alle vervoerders heeft afgesloten met Eneco: vanaf 2018 rijden alle elektrische treinen in Nederland volledig op groene stroom, in 2015 is dat al de helft.

Op 14 december 2014 ging de nieuwe dienstregeling van start. Elk station krijgt nu doordeweeks overdag minstens één keer per half uur een trein in beide richtingen. Samen met NMBS rijden we 16 treinen per dag over de HSL tussen Amsterdam en Brussel. De Thalys rijdt 12 keer per dag naar Brussel en dan een aantal maal door naar Parijs of Lille.

NS won in 2014 de Kristalprijs mede naar aanleiding van de in het jaarverslag van 2013 opgenomen milieu-winst-en-verliesrekening. In het jaarverslag 2014 hebben we deze rapportage verder uitgebreid. We geven nu ook een kwantificering van onze sociaaleconomische impact op de maatschappij.

De komende jaren leggen we de lat van onze dienstverlening verder omhoog, met oog voor onze verplichtingen en de verwachtingen van onze reizigers en stakeholders. Waarbij we willen bereiken dat steeds meer mensen kiezen voor het reizen met het openbaar vervoer.

We danken al onze medewerkers voor hun bijdrage het afgelopen jaar.

Timo Huges