Verwijder uw selectie(s)

Vorig resultaat Volgend resultaat

Schema stakeholderdialoog Onze doelstellingen

Onze missie, visie en ambitie

Mensen willen zich vrij kunnen bewegen. Dat hoort bij onze samenleving en is een randvoorwaarde voor een groeiende economie. NS brengt mensen vooruit, maakt ontmoetingen mogelijk en draagt daarmee bij aan de vooruitgang van de samenleving als geheel. NS doet dit al ruim 175 jaar en wil ook in de toekomst die bijdrage blijven leveren.

Onze samenleving kenmerkt zich steeds meer door een grote diversiteit en dynamiek. Het spanningsveld tussen individuele wensen en het algemeen belang wordt groter. Bedrijven die door een persoonlijke dialoog hun klanten en stakeholders goed kennen en inspelen op hun behoeften zullen het meest succesvol zijn. Maatschappelijke doelstellingen winnen voor ondernemingen aan belang, naast de financiële doelstellingen. Verstedelijking, vergrijzing en nieuwe werkpatronen zorgen voor andere mobiliteitsbehoeften. Reizigers willen meer keuzemogelijkheden die aansluiten bij hun individuele wensen en behoeften.

NS wil voorzien in makkelijk, snel, veilig en betaalbaar reizen en zorgen voor duurzame bereikbaarheid van bestemmingen. NS kijkt daarbij verder dan de trein. We willen zorgen voor combinaties van eigen en openbaar vervoer, waarbij trein, auto, bus, tram, metro en fiets probleemloos op elkaar aansluiten. NS ontwikkelt zich tot een brede dienstverlener die haar reizigers in staat stelt sociale, recreatieve en zakelijke doelen naadloos te laten overvloeien, en de klant in samenwerking met andere bedrijven de mogelijkheid te bieden ‘slim’ te reizen op basis van de laatste informatie. Gemakkelijk reizen van deur tot deur dus.

De missie van NS is: reizigers voelen zich verbonden door NS. Daarbij is het onze ambitie samen met partners de reiziger regie te geven over zijn openbaar vervoer reis van deur tot deur. Zo dragen we bij aan betaalbare en duurzame mobiliteit in Nederland.