Wisselingen in RvB, ExCo en raad

In 2014 heeft Merel van Vroonhoven de overstap gemaakt naar de AFM. Per 1 april trad zij vrijwillig terug als directielid bij NS. Gedurende vierenhalf jaar...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Cv’s raad van commissarissen

Nederlandse nationaliteit

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Dialoog met onze stakeholders

Als maatschappelijk betrokken dienstverlener staat NS midden in de Nederlandse samenleving. NS is ‘van iedereen’. Overleg met en betrokkenheid van...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Stakeholderdialoog en materiële thema’s

NS bepaalt haar beleidsprioriteiten op basis van materialiteit: een afweging van belangen van stakeholders en de daadwerkelijke impact die NS kan hebben op...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Schema stakeholderdialoog

De stakeholdertabel vat de veelheid aan stakeholderdialogen van NS samen. De nummering verwijst naar de thema’s uit de materialiteitsmatrix.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Onze prestaties in een brede context

Uit een vergelijking tussen punctualiteit versus drukte op het spoor in een twintigtal landen blijkt dat NS op een 3e plaats staat.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Onze missie, visie en ambitie

Mensen willen zich vrij kunnen bewegen. Dat hoort bij onze samenleving en is een randvoorwaarde voor een groeiende economie. NS brengt mensen vooruit, maakt...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Onze doelstellingen

Om de ambitie van NS te realiseren heeft NS voor Nederland een aantal concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd die we in 2017 verwezenlijkt willen hebben.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Onze strategische thema’s

Om onze doelstellingen te halen is de strategie van NS in 2014 herijkt. De focus van NS ligt de komende jaren op Nederland en op de verbetering van de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag