Vorig resultaat Volgend resultaat

Organigram Bouwen aan de toekomst

Scope

NS heeft begin 2014 haar strategie herijkt. De focus van NS ligt de komende jaren op de reiziger en zijn comfortabele reis van deur tot deur. Primair richt NS zich op Nederland en op de verbetering van de operationele prestaties op het spoor. Die worden ondersteund door activiteiten op het gebied van fietsvoorzieningen, busvervoer en stations. De reiziger verdient de beste dienstverlening tegen de juiste prijs. Daarvoor doen we ervaring op in het buitenland, dat houdt ons scherp. Ons doel is in Europa kennis en ervaring op te doen die nuttig zijn bij de exploitatie van het hoofdrailnet, en voorbereid te zijn op mogelijke verdere liberalisering van de markt. NS is een bedrijf met de basis in Nederland en met een Nederlandse aandeelhouder: het ministerie van Financiën. Net als NS verlangt ook de aandeelhouder dat onze buitenlandse activiteiten bijdragen aan het publieke belang in Nederland. In dit jaarverslag leggen we daarom primair verantwoording af aan onze Nederlandse stakeholders. Zij geven aan dat ze onze activiteiten in Europa een materieel thema vinden. Daarom nemen we van onze dochter Abellio de resultaten op die relevant zijn voor de Nederlandse stakeholders.

Onze stakeholders verwachten van NS dat ze een financieel gezonde onderneming is. Daarnaast zijn ze vooral geïnteresseerd in de niet-financiële resultaten. Klanttevredenheid, veiligheid en punctualiteit zijn voor veel stakeholders belangrijker dan rendement. Dit blijkt ook uit de stakeholderdialoog. In het jaarverslag zullen we daarom ook relatief veel aandacht geven aan deze belangrijke onderwerpen.