Vorig resultaat Volgend resultaat

NS als werkgever Duurzaam inkopen

LTSA: ontwikkelingen en verbeteringen op en rond het spoor

In maart ging het kabinet akkoord met de Lange Termijn Spoor Agenda (LTSA) van het ministerie van IenM. Samen met de nieuwe concessie en de geïntensiveerde samenwerking met ProRail schept die duidelijke kaders voor de toekomst van het spoor en een betere dienstverlening aan de reiziger. Het verbeterprogramma Beter en Meer, dat NS en ProRail gezamenlijk hebben opgezet, sluit aan op de ambities en doelstellingen van de LTSA en is daar een operationele uitwerking van.

Beter… omvat de verhoging van de betrouwbaarheid van het spoorsysteem, vooral op de tijden en plaatsen waar we nog veel reizigers een betere productkwaliteit kunnen aanbieden. Een hogere betrouwbaarheid geldt als harde randvoorwaarde voor meer treinen en reizigers.
en Meer omvat: op drukke routes rijden met minimaal zes Intercitytreinen per uur en meer Sprinters dan nu, zoveel mogelijk rechtstreekse treinverbindingen zonder overstap en gemakkelijk reizen van deur tot deur door soepele aansluiting op andere vervoersvormen via aantrekkelijke stations.

Verbeteraanpakken binnen Beter en Meer

Beter en Meer bestaat uit verschillende onderdelen die gericht zijn op het realiseren van operationele verbeteringen samen met ProRail.

  • In de Verbeteraanpak Trein ligt de nadruk de eerste jaren op de betrouwbaarheid van de treindienst. Door deze verder te verhogen, scheppen we in deze periode de voorwaarden om vanaf dienstregeling 2017 hoogfrequent te kunnen rijden op enkele drukke corridors.
  • De Verbeteraanpak Veiligheid is gericht op verbetering van de gezamenlijke veiligheidscultuur.
  • De Verbeteraanpak Stations moet leiden tot een betere positie voor vervoerders en concessieverleners, betere samenwerking op en rond stations en betere voorzieningen voor reizigers, onder meer in het voor- en natransport.

Samenwerken met partners

Maatregelen die effecten kunnen hebben voor regionale en goederenvervoerders of betrokken decentrale overheden worden met hen gedeeld en afgestemd. Waar mogelijk wordt in Beter en Meer zo veel mogelijk verbinding gelegd met bestaande programma’s, zoals de winteraanpak, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) en de ontwikkeling van beveiligingssysteem ERTMS.
Om het ministerie te ondersteunen bij het opstellen van een geïntegreerde aanpak voeren ProRail en NS, de decentrale overheden en de regionale vervoerders nader onderzoek uit naar de behoeften van spitsreizigers in de belangrijkste economische centra en op de regionale en internationale stations.