Vorig resultaat Volgend resultaat

4 Infrastructuur 6 Implementatie HSL-aanbod

5 Portfoliokeuzes

Omschrijving

Het risico dat NS onvoldoende focus aanbrengt in de portfolio van programma’s en projecten waardoor niet tijdig de beoogde kostenbesparing, dan wel de benodigde kwalitatieve verbeteringen worden gerealiseerd.

Toelichting

NS staat midden in de maatschappij en zoekt continu aansluiting bij de wensen van diverse stakeholders. Dat vraagt soms om veranderingen in de eigen organisatie of het opzetten van nieuwe initiatieven. Hiertoe worden programma’s en projecten opgezet. Het is voor NS van belang dat de juiste worden gekozen, gezien de financiële positie van NS (zie ook risico 2) en vanwege de bijdrage aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Portfoliomanagement dient daarom op een adequaat niveau te zijn. Het draagt bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen door een optimale samenstelling van programma’s en projecten na te streven. Hierbij maken we voortdurend een afweging tussen het strategisch belang van programma’s en projecten, de beschikbare middelen, de risico’s en de kansen.

Maatregelen

Een aantal bedrijfsonderdelen heeft een samenhangend en gedefinieerd proces voor portfoliomanagement. NS Reizigers en NS Groep dienen nog een slag te maken. Ten aanzien van het uitvoeren van grote programma’s en projecten als TOP (besparingsinitiatieven), Implementatie HSL-aanbod, de HRN-concessie 2015-2024 en de Lange Termijn Spooragenda hebben we programma- en projectmanagement ingericht.

Restrisico

Met het benoemen van de acht strategische initiatieven geeft NS meer richting aan de keuzes voor programma’s en projecten. Dit zal nog verder uitgewerkt moeten worden in een solide portfoliomanagementproces. Ondanks dat projectmanagement op grote initiatieven is ingericht, is de realisatie van grote initiatieven nog lang niet zeker en verdient daarom continue monitoring en bijsturing waar nodig.