Resultaten

Er zijn 20 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Verkorte geconsolideerde balans eindigend op...

(in miljoenen euro's) Toelichting 30 juni 2015 31 december...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Verkorte geconsolideerde...

(in miljoenen euro's)   eerste...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Verkort geconsolideerd overzicht van het...

(in miljoenen euro's) eerste halfjaar    2015 2014     Resultaat over de verslagperiode...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over...

(in miljoenen euro's) eerste halfjaar    2015 2014     Resultaat over de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen...

(in miljoenen euro's) Geplaatst Overige Ingehou-   Minder- Totaal  aandelen 

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Algemene toelichting

NV Nederlandse Spoorwegen is gevestigd te Utrecht in Nederland.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Belangrijke grondslagen voor financiële...

Tenzij hierna anders wordt vermeld, zijn de in dit verkorte geconsolideerde tussentijdse bericht toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving van de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Schattingen en beoordelingen

De opstelling van halfjaarberichten vereist oordeelsvorming door de leiding, die schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

1 Overige financiële vaste activa,...

De overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag