Resultaten

Er zijn 5 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

1 Overige financiële vaste activa,...

De overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

2 Eigen vermogen en dividend

In de aandeelhoudersvergadering van 3 maart 2015 zijn de jaarrekening over 2014 en de winstbestemming vastgesteld.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

3 Leningen en overige financiële...

Het totaalbedrag aan leningen en overige financiële verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Autoriteit Consument en Markt‎ (ACM) heeft op 3 juni 2015 bekendgemaakt dat zij concludeert dat NS op onderdelen de Spoorwegwet heeft overtreden in de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

5 Resultaatontwikkeling

Het resultaat over het eerste half jaar van 2014 kenmerkte zich door een aantal incidentele posten.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag