Verwijder uw selectie(s)

Drukte in de trein

In 2013 lag het klantoordeel van reizigers over beschikbare zitplaatsen, zeker in de herfstperiode, ver onder het gewenste niveau. Om zo veel mogelijk reizigers een zitplaats te bieden, startte NS het programma Vervoercapaciteit naar tevredenheid op, dat moet leiden tot structurele en goed onderbouwde verbeteringen vanaf 2015. Dit doen we onder meer door het aanbod van NS af te stemmen op de verwachtingen van reizigers en het beoogde aanbod daadwerkelijk te realiseren. We investeren in nieuwe treinen, zoals de Sprinter Nieuwe Generatie en Flirts. Medewerkers proberen met extra informatie in de trein en stations reizigers beter in en over treinen te spreiden. Omdat op sommige lijnen substantieel vaker sprake is van een capaciteitsknelpunt, besteedt NS hier extra aandacht aan het oplossen van de volle treinen.

Als onderdeel van het programma stelde NS voor de herfst van 2014 een taskforce samen die maatregelen trof om hinder door te drukke treinen te beperken en snel en goed bij te kunnen sturen:

  • Circa 30% van de treinen was in de ochtend- en avondspits van de herfstperiode langer. Dit leverde vanaf september 6.000 extra zitplaatsen op.
  • De Reisplanner Xtra kreeg een feedbackfunctie zodat reizigers gemakkelijk melding kunnen maken van een volle trein en NS betere stuurinformatie krijgt. Ook reizigersorganisatie Rover lanceerde in samenwerking met NS een mobiele app om te drukke treinen te kunnen melden.

Ondanks onze extra inspanningen herstelde het klantoordeel over beschikbare zitplaatsen zich niet: gaf in 2013 75,5% van de reizigers een 7 of hoger, in 2014 lag het cijfer op 74,6%. Het cijfer voor zitplaatskans in de spits daalde van 68,6% in 2013 naar 67,8% vorig jaar. De doelstelling voor vervoerscapaciteit in de spits – de kans op een zit- of staanplaats tijdens de spits in een willekeurige trein – hebben we gehandhaafd op 99%, conform afspraak met het ministerie van IenM. De gerealiseerde vervoerscapaciteit in 2014 lag daar met 98,9% net onder. Tevredenheid over zitplaatskans kan en moet beter: de geleerde lessen vertalen we in nieuwe deelprojecten in het programma Vervoercapaciteit naar tevredenheid.