Resultaten

Er zijn 14 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Managen van risico’s

NS staat dagelijks bloot aan diverse risico’s. Deze risico’s brengen wij onder in strategische-, operationele-, financiële-, rapportage- en...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Toelichting belangrijkste risico’s

Als onderdeel van het businessplan-proces heeft de ExCo op basis van onder andere de geïdentificeerde risico’s in de bedrijfsonderdelen de belangrijkste...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

1 Complexiteit externe omgeving

Het risico dat NS-bedrijfsprocessen en stakeholderbelangen niet tijdig op elkaar zijn afgestemd, en dat na stakeholderinterventies de output naar de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

2 Financiële positie NS

Het risico dat de financiële positie van NS onvoldoende is om aan haar concessieverplichtingen en rendementseis van de aandeelhouder te kunnen voldoen.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

3 Internationale groeistrategie

Het risico dat Europese activiteiten niet voldoende gediversifieerd en winstgevend zijn om huidige positie te handhaven of uit te breiden.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

4 Infrastructuur

Het risico dat de performance van ProRail en de investeringen in de spoorweginfrastructuur te weinig ruimte biedt voor de beoogde ontwikkelingen in...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

5 Portfoliokeuzes

Het risico dat NS onvoldoende focus aanbrengt in de portfolio van programma’s en projecten waardoor niet tijdig de beoogde kostenbesparing, dan wel de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

6 Implementatie HSL-aanbod

Het risico is dat we het HSL-aanbod niet conform afspraak realiseren. Het grootste onderliggende risico betreft het niet tijdig leveren van kwalitatief...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

7 Grote verstoringen

Het risico dat we (grote) verstoringen in de treindienst niet adequaat managen.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag