Resultaten

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

NV Nederlandse Spoorwegen

NV Nederlandse Spoorwegen is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Utrecht. De governance van NS, een staatsdeelneming, is gebaseerd...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Aandeelhouder

Enig aandeelhouder van NV Nederlandse Spoorwegen is de Nederlandse Staat. De aandeelhoudersrol wordt door het ministerie van Financiƫn vervuld. Jaarlijks,...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Raad van bestuur

De raad van bestuur is belast met en verantwoordelijk voor het bestuur van de onderneming en legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Executive Committee

De Executive Committee ondersteunt en adviseert de raad van bestuur en heeft besluitvormende taken en bevoegdheden.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algehele gang van zaken in de vennootschap en de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Externe accountant

De externe accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Organisatie van duurzaamheid

De borging van duurzaam ondernemen gaat via een formele organisatie die bestaat uit een Duurzaam Ondernemen Council, een Duurzaam Ondernemen Werkgroep, een...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Ethics & Compliance

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor compliance. Compliance is een lijnverantwoordelijkheid. Het management is verantwoordelijk voor een goede...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Zorg voor privacy

Zorg voor de klant betekent ook zorgvuldig omgaan met zijn gegevens.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag