Verwijder uw selectie(s)

Vorig resultaat Volgend resultaat

Onze impact op milieu en maatschappij Resultaten milieu-impact: emissies, landgebruik, afval, water en geluid

Groeiproces

Vorig jaar berekenden wij de maatschappelijke impact van NS op het milieu. Dit jaar breiden wij deze berekening uit met onze sociaaleconomische impact. De impactberekening ziet NS als een groeiproces. Komend jaar zullen we waar nodig de methodologie verder aanscherpen. In het kader van transparantie kiest NS ervoor om nu al de resultaten van de analyse te publiceren. Om de resultaten in de juiste context te kunnen plaatsen, publiceren we de methodiek, de uitgangspunten en de gemaakte keuzes op www.ns.nl/mvoberekeningen. Hiermee wil NS andere bedrijven inspireren en bijdragen aan de ontwikkeling van een standaard voor het berekenen van maatschappelijke impact. Ook draagt NS bij aan een standaard voor impactanalyse door deel te nemen aan het initiatief ’Sociale Waardecreatie’ van De Groene Zaak, een Nederlandse partner van de World Business Council for Sustainable Development.