Verwijder uw selectie(s)

Resultaten

Er zijn 14 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Verkorte winst- en verliesrekening

De opbrengsten in 2014 bedroegen € 4.144 miljoen. NS investeerde afgelopen jaar voor € 461 miljoen, vooral in treinen en stations. De winst over 2014...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Positie NS

De Staat is enig aandeelhouder van NS. De Staat als aandeelhouder van NS ziet er op toe dat het in staatsdeelnemingen geïnvesteerde maatschappelijke...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Rendement

De Staat als aandeelhouder ziet het als zijn kerntaak om de financiële waarde van NS te behouden.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Financiële positie

De robuustheid van de financiële positie van NS blijkt uit de structuur en de samenstelling van het aanwezige kapitaal, de beschikbare liquiditeiten en de...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Bedrijfsopbrengsten

De opbrengsten bedroegen € 4.144 miljoen in 2014 ten opzichte van € 3.873 miljoen in 2013.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Netto financieringsresultaat

Het nettofinancieringsresultaat is een last van € 35 miljoen (2013: last van € 26 miljoen), vooral ten gevolge van oprenting van voorzieningen.

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Winstbelastingen

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg 37% ten opzichte van 55% in 2013. Over 2014 was er een belastinglast van...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Investeringen

NS investeerde in 2014 voor € 461 miljoen (2013: € 420 miljoen) vooral in de modernisering van het VIRM en DDZ materieel. Ook investeerde NS in nieuw...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag

Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 444 miljoen (2013: € 349 miljoen). De investeringen vergden een netto kasuitstroom van € 436 miljoen...

Toevoegen aan Mijn verslag Toegevoegd aan NS verslag