Verwijder uw selectie(s)

Afval verminderen en hergebruiken

NS had in 2014 ruim 17,5 miljoen kilogram afval uit werkplaatsen, stations, treinen en kantoren. Ons streven is om zuiniger te worden met materialen en we willen dat van ons afval nieuwe grondstoffen worden gemaakt. Bij materiaalafvoer kijken we eerst naar hergebruik van het product, dan naar hergebruik van onderdelen en als laatste naar recycling van materialen.

Met een jaarlijkse besteding van 1 miljard euro aan goederen en diensten kunnen we met onze maatregelen de circulaire economie bevorderen: NS borgt dat producenten of leveranciers de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase weer in een nieuwe cyclus kan inzetten, waardoor geen afval meer ontstaat.

Afval: onze resultaten in 2014

  • 32% scheiding kantoren, werkplaatsen, stations en treinen
  • 4% reductie afval ten opzichte van 2013
  • NS heeft de Green Deal Circulair inkopen getekend

Afval: maatregelen in 2014

In oktober zijn we op Rotterdam Centraal gestart met het scheiden van papier van de rest van het afval. Andere stations volgen. Bij de eerste stations willen we leren wat een efficiënte inrichting is en hoe we gedrag van reizigers kunnen beïnvloeden. Ook zijn we gestart met het structureel scheiden van papierafval uit treinen. In samenwerking met schoonmaakbedrijf Hago Rail Service worden kranten apart uit de trein gehaald. Dankzij papiercontainers op de stations kan het papier apart worden afgevoerd.

Bij onze afvalaanbestedingen nemen duurzaamheid en het realiseren van de afvaldoelstellingen een belangrijke plaats in. De aanbesteding voor Randstad Noord is in november gegund aan Van Gansewinkel, de rest van het land besteedt NS in 2015 aan.

Ook intern willen we afval beter scheiden en meer beperken. Afval scheiden in kantoren is verder uitgerold in Amersfoort, Eindhoven, Amsterdam, Zwolle en Rotterdam. Daarnaast introduceerden we het follow-me-printen dat onnodig printen tegengaat. Tevens is het 80-grams-printpapier vervangen door 75-grams (reductie van 7%). In de tweede helft van het jaar had NS 20% minder papierafval in de kantoren ten opzichte van de eerste helft. In de werkplaats Watergraafsmeer draaide een succesvolle pilot om afvalscheiding door de medewerkers zelf te vergroten.

2020: 80% van het afval hergebruikt als grondstof

Ons doel is om in 2017 ruim 60% van ons afval te scheiden en 17% minder afval te verbruiken dan in 2012. We willen dat in 2020 80% van ons afval gebruikt wordt als grondstof voor nieuwe producten. Dat willen we onder meer bereiken door:

  • scheiden aan de bron;
  • bij materialeninkoop invulling geven aan circulair inkopen;
  • organiseren van proceseigenaarschap (afvalmanager) over de NS-onderdelen heen om afvaldoelstellingen te realiseren;
  • samenwerken met belangrijke stakeholders zoals leveranciers en ProRail;
  • Green Deal voor circulair inkopen;
  • Green Deal voor afval op stations en in treinen (in 2014 voorbereid met ProRail en het ministerie van IenM).

Tijdens het Lost en Found-festival in december deelde NS 4.000 Keep-cups uit voor NS-formules op het station. Dit voorkomt afval van koffiebekers.