Verwijder uw selectie(s)

Spoorwegveiligheid: ongevallen en STS-passages

In januari 2014 ontspoorde in Hilversum een passagierstrein met 150 mensen aan boord bij het uitrijden van het station door een defecte wissel. Gelukkig raakte niemand bij het incident gewond.

Het aantal niet technische passages van een rood sein (STS) – naast ongevallen een andere indicator voor spoorwegveiligheid – daalde naar 54 in 2014 (2013: 94). Het aantal treinen dat een gevaarpunt bereikte – de plek waar een incident kan ontstaan – daalde van 37 naar 17. De dalingen komen onder andere doordat in 2014 veel extra seinen zijn voorzien van ATBvv (Automatische Treinbeveiliging verbeterde versie) en door instructie van machinisten. De verwachting is dat de invoering van ORBIT, het systeem dat machinisten waarschuwt als hij te snel op een rood sein afrijdt, een verder reductie zal opleveren. Verder verzamelen we treingegevens en communiceren we met medewerkers open over veiligheid om meer van elkaar te leren.

Vertrekincidenten

In 2014 was er sprake van 43 vertrekincidenten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om reizigers die zich bij vertrek verstappen of bekneld raken tussen de deuren. Medewerkers zijn zich bewust dat zij zelf, door een goede uitvoering van de vertrekprocedure, het risico op incidenten kunnen verkleinen. Extra inspecties en aandacht van personeel en management zorgden ervoor dat dit steeds vaker goed gebeurt.

Nieuw veiligheidscertificaat

NedTrain ontving in 2014 een hernieuwd veiligheidscertificaat voor een periode van vijf jaar. Daarnaast verstrekte toezichthouder ILT aan NedTrain werkplaatserkenningen aan de servicebedrijven in Randstad Zuid en een uitbreiding van de erkenning aan het Onderhoudsbedrijf Watergraafsmeer. Het bedrijf voldoet aan de wettelijke bepalingen over onderhoud en spoorwegveiligheid van treinen op de HSL.