Verwijder uw selectie(s)

Vorig resultaat Volgend resultaat

Spoorwegveiligheid: ongevallen en STS-passages 10 Veiligheidsincident

Arbeidsveiligheid

Met goed veiligheidsbeleid stelt NS alles in het werk om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen en het aantal dagen ziekteverzuim als gevolg van ongevallen te reduceren.

Agressie

6,6% van onze medewerkers kreeg het afgelopen jaar te maken met fysieke agressie (inclusief spugen en bedreigen) tijdens het werk. Dit percentage is gelijk aan 2013. Ieder incident is onacceptabel en er één te veel. NS werkt samen met politie en justitie hard aan verdere terugdringing van deze agressie. Bijvoorbeeld door zo snel mogelijk meer toegangspoortjes in gebruik te nemen, aangezien agressie vaak begint met zwartrijden.

Omgangsvormen

We tolereren niet dat onze medewerkers te maken hebben met geweld en intimidatie. Voor een goede onderlinge verstandhouding moeten we ook kunnen rekenen op wederzijds respect van de klant en de aandacht van de politiek. Daarnaast keken we ook naar interne omgangsvormen. Hierin komen tussen groepen of afdelingen grote verschillen voor. In 2014 brachten we met focusgroepen en trainingen professioneel gedrag en de oorzaken daarvan ter sprake. Daarnaast hebben we in 2014 het initiatief genomen voor een protocol dat helpt bepalen wat er in situatie van ongewenst gedrag of agressie moet gebeuren. Dit protocol wordt in 2015 definitief. Nieuwe trainingen en uniformen voor de medewerkers Veiligheid en Service staan gepland.

Lost Time Injury-score

Om ontwikkelingen in het aantal arbeidsongevallen in de gaten te houden, vertalen we die naar een Lost Time Injury frequency rate (LTI). Deze score betreft alle fysieke arbeidsongevallen die een verzuim van meer dan 24 uur tot gevolg hadden. Berekend per miljoen gewerkte uren resulteren de fysieke ongevallen in een Lost Time Injury frequency rate van 3,3 voor NS (inclusief Abellio). Dit is een afname van 1,0 ten opzichte van 2013.