Verwijder uw selectie(s)

Vorig resultaat

10 Veiligheidsincident

11 Terreurdreiging

Omschrijving

Het risico dat NS onvoldoende is voorbereid om adequaat te kunnen reageren op een terreurdreiging of aanslag.

Toelichting

NS heeft de plannen ter voorbereiding op een terreurdreiging binnen de eigen verantwoordelijkheden goed uitgewerkt. Deze plannen zijn vier jaar geleden getest in oefeningen en in de voorbereiding op de Nuclear Security Summit 2014. De planvorming omtrent een aanslag is op operationeel niveau voldoende uitgewerkt in instructies en draaiboeken. Plannen omtrent eigen taken op tactisch en strategisch niveau voor en na een aanslag zijn in ontwikkeling. NS heeft geen praktijkervaring voor het omgaan met een terroristische aanslag. Vanwege de veranderingen in de organisatie van de politie en de crisisbeheersingsorganisatie van de overheid zijn in het verleden gemaakte afspraken en gelegde lijnen minder zeker. Het risico heeft impact op de zorg die we reizigers en personeel kunnen bieden binnen de eigen verantwoordelijkheden. Daarnaast heeft dit risico impact op de bedrijfscontinuïteit in zijn geheel, impact op het imago van NS en voornamelijk een negatieve impact op de kwaliteit van de respons op een terreurdreiging of aanslag.

Maatregelen

NS heeft draaiboeken paraat om adequaat met terreurdreiging om te kunnen gaan. De draaiboeken worden getoetst en waar nodig geüpdatet. Ervaringen met de voorbereiding van de Nuclear Security Summit 2014 worden bijvoorbeeld ook meegenomen. Gezien het karakter van dit risico is ervoor gekozen om hier geen specifieke maatregelen te benoemen.

Restrisico

Restrisico is dat kennis wegzakt en dat personeel niet conform draaiboek handelt bij verdacht gedrag, een alertering of een aanslag.