Verwijder uw selectie(s)

Vorig resultaat

Energieverbruik en CO₂-uitstoot

Energiewinst behalen in de toekomst

Met tal van maatregelen wil NS in de toekomst het energieverbruik verminderen. Zo zullen onze nieuwe en gemoderniseerde treinen veel efficiënter in elektriciteitsverbruik zijn. Door efficiëntere inzet van treinen en meer reizigers in de daluren willen we de bezettingsgraad verhogen als er voldoende ruimte in de trein is. Dit verlaagt het elektriciteitsverbruik per reiziger. Samen met ProRail onderzoeken we of de energieverliezen in de bovenleidingen kunnen worden beperkt door verhoging van de spanning op de bovenleiding naar 3000 volt. Voor stations en omliggende gebouwen installeren we steeds meer Warmte en Koude Opslag en bij bestaande bouw kiezen we tijdens vervanging en onderhoud energiezuiniger materiaal en installaties, plaatsen we koeldeuren en slimme meters en sturen we op energiebesparend gedrag van medewerkers. In het nieuwe Technisch Centrum in Utrecht pasten we energiebesparende maatregelen toe.

NS werkt bij het realiseren van duurzaam vervoer samen met onder andere Eneco, MVO Nederland, ProRail en UIC. Sinds 2011 werken we in de spoorsector volgens de Meerjarenafspraken energie-efficiency 3 (MJA) en dragen we bij aan de uitvoering van het SER Energieakkoord.